Loading
0

「新商家」嘟牛云 – 7月新开业上线 尊享7折优惠 2核 1G内存 15G SSD 5TB流量 10M带宽 香港沙田机房 CN2 GIA 月付25元起

新商家,请谨慎上车!

嘟牛云(DUNIUYUN.COM)隶属于云创联动网络科技有限公司,是一家成立于2016年的实业后勤服务公司,于2018年中旬部分业务并入当地工艺品龙头企业,2019年初线上业务团队正式组建成立。主要提供国内、国外云服务器、独立服务器、DDos高防、CDN等业务产品,目前主打香港CN2 GIA和日本163+CN2 GIA线路的产品。

嘟牛云客户交流QQ群:650086151

优惠信息

1、首月开通尊享7折优惠,线上VPS云服务器产品均适用(截止日期:2019年7月23日起至2019年7月25日,有效期3天)优惠码:mrkevin

2、尊享终身8折优惠,线上VPS云服务器产品均适用,优惠码:DUNIUYUN(终身);

3、尊享充值立返余额,无需提交工单,系统自动返还,充值100元立返10元,充值200元立返20元,以此循环,最高充值1000元立返100元;

4、预告,具体详情规则后续会发布到QQ群和官网

中小站长赞助扶持计划,预计赠送50台香港或日本节点的云服务器,使用期限为1年,临近到期前将根据实际情况免费续约或续费5-7折优惠;

5、预告,具体详情规则后续会发布到QQ群和官网

传家宝?云服务器时长6个月或12个月仅9.9元,限定每人购买1次,且限量。到期7天前提交工单可产品原价6折续费,提前续费恢复产品原价。

香港沙田机房

香港沙田机房,CN2 GIA专线接入,速度堪比国内,免备案,速度快,建站首选!

基于业界领先的KVM虚拟化技术,全系产品采用性能强劲的高主频E5处理器,纯SSD磁盘阵列 (RAID10+BBU),系统盘默认赠送 Windows 40G / Linux 20G,三网双向CN2 GIA线路,云服务器基于公平分享原则,禁止长时间占用带宽!开业大酬宾,全线所有云服务产品均享受终身8折优惠,优惠码:DUNIUYUN,此外,年付方案只需支付10个月的费用即可尊享优质服务。

HK - KVM - A

 • vCPU:2
 • 内存:1GB
 • 硬盘:15G SSD
 • 流量:1024GB
 • 带宽:5Mbps
 • IPv4:1
 • 价格:¥41.3元/月
 • 点击订购

HK - KVM - B

 • vCPU:2
 • 内存:2GB
 • 硬盘:35G SSD
 • 流量:5120GB
 • 带宽:10Mbps
 • IPv4:1
 • 价格:¥62.3元/月
 • 点击订购

HK - KVM - C

 • vCPU:4
 • 内存:4GB
 • 硬盘:55G SSD
 • 流量:8192GB
 • 带宽:15Mbps
 • IPv4:1
 • 价格:¥97.3元/月
 • 点击订购

HK - KVM - D

 • vCPU:2
 • 内存:1GB
 • 硬盘:15G SSD
 • 流量:5120GB
 • 带宽:10Mbps
 • IPv4:1
 • 价格:¥299元/年
 • 点击订购

日本东京机房

日本东京机房,去程163骨干+回程CN2 GIA直连,免备案,速度快!

基于业界领先的KVM虚拟化技术,全系产品采用性能强劲的高主频E5处理器,纯SSD磁盘阵列 (RAID10+BBU),系统盘默认赠送 Windows 40G / Linux 20G,去程163骨干+回程CN2 GIA直连,云服务器基于公平分享原则,禁止长时间占用带宽!年付方案只需支付10个月的费用即可尊享优质服务!

JP - KVM - A

 • vCPU:2
 • 内存:1GB
 • 硬盘:15G SSD
 • 流量:1024GB
 • 带宽:10Mbps
 • IPv4:1
 • 价格:¥48.3元/月
 • 点击订购

JP - KVM - B

 • vCPU:2
 • 内存:2GB
 • 硬盘:35G SSD
 • 流量:5120GB
 • 带宽:15Mbps
 • IPv4:1
 • 价格:¥69.3元/月
 • 点击订购

JP - KVM - C

 • vCPU:4
 • 内存:4GB
 • 硬盘:55G SSD
 • 流量:8192GB
 • 带宽:30Mbps
 • IPv4:1
 • 价格:¥104.3元/月
 • 点击订购

JP - KVM - D

 • vCPU:2
 • 内存:1GB
 • 硬盘:15G SSD
 • 流量:5120GB
 • 带宽:20Mbps
 • IPv4:1
 • 价格:¥259元/年
 • 点击订购

测试IP

香港沙田测试IP:180.215.222.130

日本东京测试IP:27.124.36.2

注意事项

服务条款 Terms of Service

https://www.duniuyun.com/tos/

相关测评

----------------------------------------------------------------------
 Superbench.sh -- https://www.oldking.net/350.html
 Mode : Standard  Version : 1.1.5
 Usage : wget -qO- git.io/superbench.sh | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model      : QEMU Virtual CPU version 1.5.3
 CPU Cores      : 4 Cores @ 2199.998 MHz x86_64
 CPU Cache      : 4096 KB 
 OS          : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) KVM
 Kernel        : 3.10.0-957.12.2.el7.x86_64
 Total Space     : 1.4 GB / 18.0 GB 
 Total RAM      : 122 MB / 3789 MB (329 MB Buff)
 Total SWAP      : 0 MB / 2047 MB
 Uptime        : 0 days 0 hour 4 min
 Load Average     : 0.01, 0.07, 0.05
 TCP CC        : cubic
 ASN & ISP      : , Consultancy PTE LTD
 Organization     : BGP Consultancy PTE LTD
 Location       : Un Chau, Hong Kong / HK
 Region        : Kowloon
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )  : 514 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )  : 516 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )  : 511 MB/s
 Average I/O Speed  : 513.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  41.14 Mbit/s   37.57 Mbit/s    (*) 99.781 ms
 Fast.com     0.00 Mbit/s    39.1 Mbit/s     -      
 Guangzhou CT   31.35 Mbit/s   38.76 Mbit/s    -     
 Wuhan   CT   42.35 Mbit/s   38.61 Mbit/s    -     
 Hangzhou CT   42.00 Mbit/s   38.72 Mbit/s    -     
 Lanzhou  CT   7.15 Mbit/s    38.02 Mbit/s    -     
 Shanghai CU   41.29 Mbit/s   38.85 Mbit/s    -     
 Heifei  CU   39.31 Mbit/s   38.57 Mbit/s    -     
 Chongqing CU   31.29 Mbit/s   38.17 Mbit/s    -     
 Xinjiang CM   35.82 Mbit/s   23.48 Mbit/s    -     
----------------------------------------------------------------------
 Finished in : 4 min 8 sec
 Timestamp  : 2019-07-21 13:02:44 GMT+8
----------------------------------------------------------------------

带宽测试

声明:本文为原创,作者为 Mr_KevinH,转载时请保留本声明及附带文章链接:https://www.mrkevin.net/news/5287.html