Loading
0

『VPS』First-Root – 1G内存/20G SSD/1T流量/100Mbps/KVM/德国/月付2欧元/移动直连

往期文章

[suxing_insert_post ids=833]

之前在博客也介绍过一次此商家,此次在LET上发布了德国特价VPS,基于KVM架构,内存够大,而且是SSD的硬盘,网络方面移动直连,电信走英国KPN线路再到德国,联通绕美国。

优惠套餐

KVM Power Light
 • vCPU:1
 • 内存:1GB
 • 硬盘:20GB SSD
 • 流量:1TB
 • 带宽:100Mbps
 • IPv4:1
 • IPv6:1
 • 架构:KVM
 • 价格:€2/月
 • 点击订购
KVM Power Start
 • vCPU:1
 • 内存:2GB
 • 硬盘:40GB SSD
 • 流量:1TB
 • 带宽:100Mbps
 • IPv4:1
 • IPv6:1
 • 架构:KVM
 • 价格:€4/月
 • 点击订购
KVM Power Pro
 • vCPU:2
 • 内存:4GB
 • 硬盘:70GB SSD
 • 流量:5TB
 • 带宽:100Mbps
 • IPv4:1
 • IPv6:1
 • 架构:KVM
 • 价格:€7/月
 • 点击订购

网络详情

Server Location: Dus1/Germany

 • Test IPv4: 91.228.52.1
 • Test IPv6: 2001:067c:12a0::1
 • Test files: 25MB 50MB 100MB

全国Ping值测试

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 76 北京(阿里云) 165.6 毫秒 福建福州电信 598.7 毫秒 246.6 毫秒
联通线路 8 安徽滁州(联通/电信) 219.9 毫秒 江苏徐州联通(几何云) 357.3 毫秒 325.6 毫秒
电信线路 41 江西南昌电信(炎黄盛世) 179.5 毫秒 福建福州电信 598.7 毫秒 232.1 毫秒
移动线路 6 北京(移动) 193.2 毫秒 江苏常州(移动) 266.0 毫秒 233.3 毫秒
铁通线路 2 辽宁沈阳铁通 293.0 毫秒 吉林长春铁通 304.1 毫秒 298.5 毫秒
东北地区 5 辽宁沈阳(天翼云) 244.4 毫秒 吉林延边联通 347.3 毫秒 294.2 毫秒
华北地区 10 北京(阿里云) 165.6 毫秒 天津联通 325.4 毫秒 245.4 毫秒
西北地区 2 陕西宝鸡电信 189.7 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 201.7 毫秒 195.6 毫秒
西南地区 10 贵州兴义电信 213.3 毫秒 重庆联通 338.3 毫秒 261.7 毫秒
华中地区 4 湖南长沙(天翼云) 218.9 毫秒 河南洛阳(bgp) 277.3 毫秒 240.4 毫秒
华东地区 32 江西南昌电信(炎黄盛世) 179.5 毫秒 福建福州电信 598.7 毫秒 246.5 毫秒
华南地区 13 广东广州电信(天翼云) 194.0 毫秒 广东茂名(联通) 338.5 毫秒 227.5 毫秒

连续Ping测试

※能有效检测测试线路的稳定性,检测是否存在丢包现象

去程路由测试

北京电信

 1 100.120.183.129 9.78 ms * 共享地址
 2 100.120.219.232 1004.12 ms * 共享地址
 3 *
 4 10.196.0.177 1.94 ms * 局域网
 5 36.110.203.53 1.79 ms AS23724 中国 北京 电信
 6 218.30.104.93 3.84 ms AS23724 中国 北京 电信
 7 202.97.94.206 5.13 ms AS4134 中国 北京 电信
 8 202.97.85.54 5.88 ms AS4134 中国 北京 电信
 9 202.97.52.34 213.51 ms AS4134 英国 伦敦 电信
10 ldn-s2-rou-1101.uk.eurorings.net (195.66.224.54) 173.07 ms * 英国 伦敦 linx.net
11 ldn-s1-rou-1101.UK.eurorings.net (134.222.48.110) 218.37 ms AS286 英国 伦敦 kpn.com
12 asd2-rou-1022.NL.eurorings.net (134.222.48.199) 169.65 ms AS286 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 kpn.com
13 dssd-s2-rou-1102.DE.eurorings.net (134.222.48.179) 181.40 ms AS286 德国 北莱茵-威斯特法伦州 杜塞尔多夫 kpn.com
14 *
15 *
16 core.dus1.as41108.net (91.228.52.1) 181.61 ms AS41108 德国 北莱茵-威斯特法伦州 杜塞尔多夫 first-root.com

山东联通

 1 *
 2 11.208.177.193 8.36 ms * 美国 defense.gov
 3 11.208.177.250 0.96 ms * 美国 defense.gov
 4 116.251.114.122 0.65 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云
 5 116.251.113.73 1.15 ms AS45102 中国 山东 青岛 阿里云
 6 27.221.88.249 0.92 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通
 7 27.221.94.137 7.51 ms AS4837 中国 山东 青岛 联通
 8 219.158.8.221 17.36 ms AS4837 中国 北京 联通
 9 219.158.4.170 16.84 ms AS4837 中国 北京 联通
10 219.158.3.50 20.06 ms AS4837 中国 北京 联通
11 219.158.100.22 155.78 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
12 219.158.33.46 174.79 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
13 chg-s1-rou-1041.US.eurorings.net (134.222.49.16) 309.64 ms AS286 美国 伊利诺伊州 芝加哥 kpn.com
14 asd2-rou-1022.NL.eurorings.net (134.222.48.91) 305.57 ms AS286 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 kpn.com
15 dssd-s2-rou-1102.DE.eurorings.net (134.222.48.179) 311.06 ms AS286 德国 北莱茵-威斯特法伦州 杜塞尔多夫 kpn.com
16 edge01.dus1.as41108.net (134.222.122.2) 330.34 ms AS286 德国 北莱茵-威斯特法伦州 杜塞尔多夫 kpn.com
17 core.dus1.as41108.net (91.228.52.1) 311.64 ms AS41108 德国 北莱茵-威斯特法伦州 杜塞尔多夫 first-root.com

长沙移动

 1	192.168.123.1 	  1 ms	  1 ms	  1 ms	局域网	*		
 2	*       	  *  	  *  	  *  				
 3	10.1.0.34   	  2 ms	  2 ms	  4 ms	局域网	*		
 4	183.214.91.1  	  3 ms	 28 ms	 41 ms	中国 湖南 长沙 移动	AS56047		
 5	111.8.28.85  	  4 ms	  *  	  *  	中国 湖南 长沙 移动	AS56047		
 6	*       	  *  	  *  	  *  				
 7	221.176.20.233 	  3 ms	  3 ms	  4 ms	中国 湖南 长沙 移动	AS9808		
 8	221.176.27.226 	 11 ms	 17 ms	  *  	中国 湖北 武汉 移动	AS9808		
 9	221.183.22.217 	 89 ms	  *  	  *  	中国 北京 移动	AS9808		
10	221.176.21.150 	 31 ms	 31 ms	 32 ms	中国 北京 移动	AS9808		
11	221.183.10.37 	 31 ms	 31 ms	 31 ms	中国 北京 移动	AS9808		
12	221.183.55.109 	 35 ms	 36 ms	 38 ms	中国 北京 移动	AS9808		
13	223.120.22.30 	 57 ms	 57 ms	 58 ms	中国 香港 移动	AS58453		
14	223.120.15.229 	 245 ms	 248 ms	 248 ms	中国 移动	AS58453		
15	223.120.10.57 	 223 ms	 228 ms	 246 ms	中国 移动	AS58453		
16	80.81.192.22  	 223 ms	 224 ms	 224 ms	德国 黑森州 法兰克福 de-cix.net	AS702,AS29686	ffm-s1-rou-1101.DE.eurorings.net	
17	134.222.48.159 	 268 ms	 269 ms	 269 ms	德国 黑森州 法兰克福 kpn.com	AS286	ffm-s1-rou-1102.DE.eurorings.net	
18	134.222.48.174 	 213 ms	 213 ms	 213 ms	德国 北莱茵-威斯特法伦州 杜塞尔多夫 kpn.com	AS286	dssd-s2-rou-1102.DE.eurorings.net	
19	134.222.122.2 	 270 ms	 271 ms	 271 ms	德国 北莱茵-威斯特法伦州 杜塞尔多夫 kpn.com	AS286	edge01.dus1.as41108.net	
20	91.228.52.1  	 214 ms	 215 ms	 216 ms	德国 北莱茵-威斯特法伦州 杜塞尔多夫 first-root.com	AS41108	core.dus1.as41108.net

广州电信

 1	100.121.181.129	  2 ms	  2 ms	  7 ms	共享地址	*		
 2	100.121.219.228	  6 ms	 11 ms	 17 ms	共享地址	*		
 3	10.196.16.177 	  0 ms	  0 ms	  0 ms	局域网	*		
 4	10.196.0.41  	  2 ms	  2 ms	  2 ms	局域网	*		
 5	14.18.199.78  	  1 ms	  1 ms	  1 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 6	14.18.199.93  	  3 ms	  4 ms	 11 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 7	113.96.6.134  	  4 ms	  8 ms	  9 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 8	113.96.0.98  	  2 ms	  6 ms	  9 ms	中国 广东 广州 电信	AS58466		
 9	202.97.91.190 	 24 ms	 31 ms	 35 ms	中国 广东 广州 电信	AS4134		
10	202.97.58.138 	  4 ms	  4 ms	 244 ms	英国 伦敦 电信	AS4134		
11	202.97.58.138 	 211 ms	 211 ms	 214 ms	英国 伦敦 电信	AS4134		
12	195.66.224.54 	 195 ms	 195 ms	 196 ms	英国 伦敦 linx.net	*	ldn-s2-rou-1101.uk.eurorings.net	
13	134.222.48.110 	 210 ms	 210 ms	 212 ms	英国 伦敦 kpn.com	AS286	ldn-s1-rou-1101.UK.eurorings.net	
14	134.222.48.199 	 199 ms	 199 ms	 203 ms	KPN.COM 骨干网 kpn.com	AS286		
15	134.222.48.179 	 212 ms	 214 ms	  *  	德国 北莱茵-威斯特法伦州 杜塞尔多夫 kpn.com	AS286	dssd-s2-rou-1102.DE.eurorings.net	
16	134.222.122.2 	 227 ms	 227 ms	 227 ms	德国 北莱茵-威斯特法伦州 杜塞尔多夫 kpn.com	AS286		
17	91.228.52.1  	 212 ms	 212 ms	 213 ms	德国 北莱茵-威斯特法伦州 杜塞尔多夫 first-root.com	AS41108	core.dus1.as41108.net

 

声明:本文为原创,作者为 Mr_KevinH,转载时请保留本声明及附带文章链接:https://www.mrkevin.net/share/1387.html