Loading
0

#测评#АйТиСахNET – 南哈萨林VPS 1核1GB内存100M不限流量 600卢布/月 电信联通直连 地点稀有 评测报告

АйТиСахNET,2015年成立的俄罗斯IDC服务商,提供网页托管,VDS和域名注册服务,其VDS位于俄罗斯远东地区的南哈萨林,也就是库页岛,根据网络上的资料来看,该商家是此地区唯一一家IDC服务商;与其他俄罗斯IDC服务商一样,他们提供的VDS也是无限流量的,但是价格相对比较昂贵,最低配置的VDS为1核1GB内存12G硬盘,600卢布/月,相当于人民币60元/月,网络方面联通直连,电信回程直连,移动绕德。

VDS套餐

VDS Iturup

 • vCPU:1
 • 内存:1024 MB
 • 空间:12 GB HDD
 • 流量:无限
 • 带宽:100Mbps
 • 月付600卢布,年付6480卢布

VDS Kunashir

 • vCPU:2
 • 内存:2048 MB
 • 空间:24 GB HDD
 • 流量:无限
 • 带宽:100Mbps
 • 月付800卢布,年付8640卢布

VDS Shikotan

 • vCPU:3
 • 内存:3072 MB
 • 空间:34 GB HDD
 • 流量:无限
 • 带宽:100Mbps
 • 月付1200卢布,年付12960卢布

点击订购

评测报告

基础信息

----------------------------------------------------------------------
CPU Model : QEMU Virtual CPU version 1.5.3
CPU Cores : 1 Cores 3166.778 MHz x86_64
CPU Cache : 4096 KB
OS : Ubuntu 18.04.4 LTS (64 Bit) KVM
Kernel : 5.5.19-050519-lowlatency
Total Space : 4.1 GB / 12.0 GB
Total RAM : 94 MB / 981 MB (376 MB Buff)
Total SWAP : 4 MB / 554 MB
Uptime : 15 days 10 hour 31 min
Load Average : 0.00, 0.00, 0.02
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS8440, Sakhalin Network Communications Co.
Organization : RU.SNC distributed
Location : Khabarovsk, Russia / RU
Region : Khabarovsk
----------------------------------------------------------------------

磁盘性能

----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 85.9 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 91.8 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 92.8 MB/s
Average I/O Speed : 90.2 MB/s
----------------------------------------------------------------------

网络测试

路由测试

----------------------------------------------------------------------
上海电信-TCP
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 gw.it-sakh.net (212.6.7.129) 0.50 ms AS8440 Russian Federation Sakhalin Oblast Yuzhno-Sakhalinsk snc.ru
2 212.6.0.61 0.63 ms AS8440 Russian Federation Sakhalin Oblast Yuzhno-Sakhalinsk snc.ru
3 80.83.224.193.gprs.mrdv.mts.ru (80.83.224.193) 44.32 ms AS21103 Russian Federation Sakhalin Oblast Yuzhno-Sakhalinsk mts.ru
4 188.254.55.201 1.41 ms AS12389 Russian Federation Sakhalin Oblast rt.ru
5 188.128.106.113 17.74 ms AS12389 Russian Federation rt.ru
6 188.254.55.229 182.92 ms AS12389 China Beijing rt.ru
7 202.97.12.61 194.84 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
8 202.97.18.209 184.92 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
9 202.97.56.146 232.64 ms AS4134 China ChinaTelecom
10 101.95.120.109 232.22 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
厦门电信-TCP
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 gw.it-sakh.net (212.6.7.129) 0.53 ms AS8440 Russian Federation Sakhalin Oblast Yuzhno-Sakhalinsk snc.ru
2 212.6.0.61 1.23 ms AS8440 Russian Federation Sakhalin Oblast Yuzhno-Sakhalinsk snc.ru
3 80.83.224.193.gprs.mrdv.mts.ru (80.83.224.193) 1.50 ms AS21103 Russian Federation Sakhalin Oblast Yuzhno-Sakhalinsk mts.ru
4 188.254.55.201 1.42 ms AS12389 Russian Federation Sakhalin Oblast rt.ru
5 87.226.181.87 138.62 ms AS12389 Russian Federation Moscow rt.ru
6 217.107.111.142 112.42 ms AS12389 Russian Federation Moscow rt.ru
7 117.28.254.129 368.19 ms AS133775 China Fujian Xiamen ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
重庆联通-TCP
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
1 gw.it-sakh.net (212.6.7.129) 0.66 ms AS8440 Russian Federation Sakhalin Oblast Yuzhno-Sakhalinsk snc.ru
2 212.6.0.61 0.96 ms AS8440 Russian Federation Sakhalin Oblast Yuzhno-Sakhalinsk snc.ru
3 80.83.224.193.gprs.mrdv.mts.ru (80.83.224.193) 1.93 ms AS21103 Russian Federation Sakhalin Oblast Yuzhno-Sakhalinsk mts.ru
4 188.254.55.201 1.48 ms AS12389 Russian Federation Sakhalin Oblast rt.ru
5 188.128.106.113 21.08 ms AS12389 Russian Federation rt.ru
6 95.167.20.254 63.35 ms AS12389 Russian Federation rt.ru
7 219.158.3.181 65.39 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
8 219.158.5.153 62.43 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 219.158.12.70 88.34 ms AS4837 China Chongqing ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
成都联通-TCP
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 gw.it-sakh.net (212.6.7.129) 0.49 ms AS8440 Russian Federation Sakhalin Oblast Yuzhno-Sakhalinsk snc.ru
2 212.6.0.61 0.47 ms AS8440 Russian Federation Sakhalin Oblast Yuzhno-Sakhalinsk snc.ru
3 80.83.224.193.gprs.mrdv.mts.ru (80.83.224.193) 29.13 ms AS21103 Russian Federation Sakhalin Oblast Yuzhno-Sakhalinsk mts.ru
4 188.254.55.201 0.99 ms AS12389 Russian Federation Sakhalin Oblast rt.ru
5 188.128.106.113 18.46 ms AS12389 Russian Federation rt.ru
6 188.128.15.214 57.15 ms AS12389 China Beijing rt.ru
7 219.158.3.141 61.75 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
8 219.158.5.149 101.94 ms AS4837 China Beijing ChinaUnicom
9 219.158.8.234 70.71 ms AS4837 China Shandong Jinan ChinaUnicom
10 219.158.102.142 93.31 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
11 119.6.197.174 108.79 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom
12 119.7.220.218 101.41 ms AS4837 China Sichuan Chengdu ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海移动-TCP
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 gw.it-sakh.net (212.6.7.129) 0.46 ms AS8440 Russian Federation Sakhalin Oblast Yuzhno-Sakhalinsk snc.ru
2 212.6.0.61 0.82 ms AS8440 Russian Federation Sakhalin Oblast Yuzhno-Sakhalinsk snc.ru
3 80.83.224.193.gprs.mrdv.mts.ru (80.83.224.193) 15.64 ms AS21103 Russian Federation Sakhalin Oblast Yuzhno-Sakhalinsk mts.ru
4 188.254.55.201 1.21 ms AS12389 Russian Federation Sakhalin Oblast rt.ru
5 95.167.95.241 151.40 ms AS12389 RT.RU BACKBONE rt.ru
6 ffm-b1-link.telia.net (62.115.151.96) 160.20 ms AS1299 Germany Hesse Frankfurt telia.com
7 *
8 prs-bb3-link.telia.net (62.115.123.13) 169.69 ms AS1299 France Ile-de-France Paris telia.com
9 ldn-bb3-link.telia.net (62.115.134.93) 181.13 ms AS1299 United Kingdom London telia.com
10 ldn-b1-link.telia.net (62.115.143.27) 167.19 ms AS1299 United Kingdom London telia.com
11 chinamobile-ic-311724-ldn-b1.c.telia.net (62.115.12.242) 172.91 ms AS1299 United Kingdom London telia.com
12 *
13 221.176.17.57 362.98 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
14 *
15 221.183.13.162 387.39 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
16 117.185.10.122 343.09 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
17 120.204.194.14 400.45 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
18 120.204.194.14 394.93 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都移动-TCP
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 gw.it-sakh.net (212.6.7.129) 0.54 ms AS8440 Russian Federation Sakhalin Oblast Yuzhno-Sakhalinsk snc.ru
2 212.6.0.61 0.81 ms AS8440 Russian Federation Sakhalin Oblast Yuzhno-Sakhalinsk snc.ru
3 80.83.224.193.gprs.mrdv.mts.ru (80.83.224.193) 1.58 ms AS21103 Russian Federation Sakhalin Oblast Yuzhno-Sakhalinsk mts.ru
4 188.254.55.201 0.70 ms AS12389 Russian Federation Sakhalin Oblast rt.ru
5 188.128.126.49 148.66 ms AS12389 Russian Federation rt.ru
6 s-b5-link.telia.net (62.115.168.242) 160.83 ms AS1299 Sweden Stockholm County Stockholm telia.com
7 s-bb3-link.telia.net (62.115.136.80) 308.32 ms AS1299 Sweden Stockholm County Stockholm telia.com
8 *
9 *
10 sjo-b21-link.telia.net (62.115.119.229) 310.65 ms AS1299 United States California San Jose telia.com
11 chinamobile-ic-342121-sjo-b21c.telia.net (62.115.171.215) 299.43 ms AS1299 United States California San Jose telia.com
12 223.120.6.69 299.00 ms AS58453 United States California San Jose ChinaMobile
13 *
14 *
15 221.183.25.122 413.97 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
16 221.176.22.157 416.29 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
17 221.176.18.14 414.88 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
18 *
19 111.9.130.38 479.09 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
20 223.87.85.50 477.79 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
21 221.176.20.126 467.56 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都教育网-TCP
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 gw.it-sakh.net (212.6.7.129) 0.40 ms AS8440 Russian Federation Sakhalin Oblast Yuzhno-Sakhalinsk snc.ru
2 212.6.0.61 0.59 ms AS8440 Russian Federation Sakhalin Oblast Yuzhno-Sakhalinsk snc.ru
3 80.83.224.193.gprs.mrdv.mts.ru (80.83.224.193) 1.16 ms AS21103 Russian Federation Sakhalin Oblast Yuzhno-Sakhalinsk mts.ru
4 188.254.55.201 0.91 ms AS12389 Russian Federation Sakhalin Oblast rt.ru
5 188.128.126.43 189.28 ms AS12389 Russian Federation rt.ru
6 amsix-200gbps.core1.ams1.he.net (80.249.209.150) 170.02 ms AS1200 Netherlands North Holland Amsterdam ams-ix.net
7 100ge16-1.core1.lon2.he.net (72.52.92.213) 169.33 ms AS6939 United Kingdom London he.net
8 100ge13-2.core1.nyc4.he.net (72.52.92.166) 240.23 ms AS6939 United States New York New York City he.net
9 100ge16-1.core1.ash1.he.net (184.105.223.165) 237.45 ms AS6939 United States Virginia Ashburn he.net
10 100ge2-1.core1.lax1.he.net (184.105.80.202) 294.90 ms AS6939 United States California Los Angeles he.net
11 100ge14-1.core1.lax2.he.net (72.52.92.122) 299.67 ms AS6939 United States California Los Angeles he.net
12 erx-cernet-bkb-as4538.10gigabitethernet3-2.core1.lax2.he.net (216.218.244.106) 299.83 ms AS6939 United States California Los Angeles he.net
13 101.4.117.185 296.16 ms AS4538 United States California Los Angeles CHINAEDU
14 101.4.117.213 450.76 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
15 101.4.117.101 446.79 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
16 101.4.116.81 436.50 ms AS4538 China Beijing CHINAEDU
17 101.4.116.158 475.70 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
18 *
19 202.115.254.238 472.28 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
20 202.115.0.1 476.42 ms AS4538,AS24355 China Sichuan Chengdu CHINAEDU

----------------------------------------------------------------------

声明:本文为原创,作者为 NutterChen,转载时请保留本声明及附带文章链接:https://www.mrkevin.net/zbench/5874.html